پس از فروش

After sale

خوش آمدید با ما مشورت کنید ، ما خدمات می دهیم:

1. بهترین راه حل برای تولید شما.

2. قطعات نمی توانند با نقاشی ها ، بازسازی دیدار کنند.

3. تحویل سریع برای سفارش فوری شما.

4. قطعاتی که نمی توانیم بسازیم و مشتری پرداخت کرده است ، بازپرداخت را پرداخت می کند.